Dipòsit d’Aigua Potable

L’aigua és el recurs més preuat del planeta i cada vegada la seva escassetat afecta a més llocs del món, especialment al nostre país. Pel que és responsabilitat de tots promoure el consum responsable i eficient de l’aigua, i fer un ús apropiat d’aquest escàs recurs. Un bon punt de partida és la utilització de sistemes d’estalvi i reutilització de les aigües.

Des de Tp.Multiaqua volem aportar el nostre granet de sorra i us explicarem tot el necessari per a començar a estalviar, emmagatzemar i reutilitzar aigua.

Per a què s’utilitza un dipòsit d’aigua potable

Com el seu nom indica, els tancs d’aigua permeten el dipòsit i emmagatzematge d’aigua per a una gran diversitat de usos. Alguns d’ells son:

Ús en habitatges:

 • Recollir aigua de pluja per a la seva posterior utilització en el reg del jardí o hort.
 • Recollir aigua de pluja per a utilitzar-la en vàters i neteja de la llar.
 • Emmagatzemar aigua en aquelles finques on no arriba l’aigua de xarxa.

Ús en indústries, obres i altres:

 • Disposar d’aigua en instal·lacions contra incendis.
 • Disposar d’un dipòsit d’aigua com a reserva d’aigua per als grups de pressió.
 • Emmagatzemar aigua en instal·lacions de reg i en aplicacions industrials.

Quin dipòsit d’aigua escollir

Per a encertar amb l’elecció d’un dipòsit per a l’emmagatzematge d’aigua s’hauran de tenir en compte els següents punts:

 • Quanta aigua vull emmagatzemar: capacitat en litres del dipòsit.
 • Quin espai d’emmagatzematge tinc: la forma, rectangular o cilíndric, vertical o horitzontal, per al màxim aprofitament de l’espai.
 • On vull col·locar el dipòsit d’aigua: enterrat o en superfície, si és en superfície ¿en interior o al aire lliure?.
 • Quin tipus d’aigua emmagatzemaré: És un dipòsit per emmagatzemar aigua potable, aigües pluvials, contra incendis…?

Una vegada formulades les preguntes, vegem els diferents tipus de tancs d’aigua.

Tipus de dipòsits d’aigua

Dipòsits d’aigua en superfície:

Els dipòsits d’aigua en superfície poden ser de format vertical o horitzontal, i de forma rectangular o cilíndrica, i estan pensats per a que tinguin una correcta subjecció en la superfície on es col·loquen.

Característiques principals:

 • No necessiten obres.
 • Tenen forma rectangular o cilíndrica.
 • Poden emmagatzemar aigua en grans quantitats: des de 500 fins a 100.000 o més litres.
 • Asseguren l’estanqueitat.
 • Son lleugers i fàcils de instal·lar.
 • Els dipòsits verticals ocupen poc espai.
 • Permeten la correcte adaptació al espai on vagin a ser instal·lats.
 • Indicats per a l’emmagatzematge de qualsevol tipus de líquid.
 • Aptes per a l’emmagatzematge d’aigua potable.

Els tancs d’aigua aeris son ideals per a: recuperació d’aigua de pluja exterior, emmagatzematge d’aigua potable, emmagatzematge d’aigua per a reg, dipòsits contra incendis.

Dipòsits d’aigua enterrats:

Els tancs d’aigua sota terra permeten emmagatzemar grans quantitats d’aigua sense afectar l’estètica, però al estar enterrats requereixen d’una instal·lació molt més complexa i costosa. A l’hora de dur a terme la instal·lació és important conèixer les característiques i mesures exactes per assegurar que la instal·lació sigui idònia i permeti que el dipòsit romangui en perfecte estat durant tota la seva vida útil.

Les característiques que ofereix un dipòsit d’aigua per enterrar son les mateixes que pot oferir un dipòsit d’aigua aeri o exterior.

Característiques principals:

 • Mantenen l’estètica visual de l’espai.
 • Requereixen obren i excavacions.
 • S’ha de tenir en compte les dimensions, tipus de superfície i profunditat des del principi de la instal·lació.
 • Indicats per a l’emmagatzemament de qualsevol tipus de líquid.
 • Aptes per a emmagatzematge d’aigua potable.
 • En el cas de l’aigua potable, poden servir per a acumular-la durant llargs períodes de temps gràcies a la seva opacitat.
 • Poden emmagatzemar aigua en grans quantitats: des de 500 fins a 100.000 o més litres.
 • Es poden utilitzar com a dipòsits d’aigua per a reg.
 • Són totalment inerts per a evitar filtratges d’aigua.

Els dipòsits d’aigua per enterrar són òptims com a dipòsits d’aigua pluvial, aigua de reg, o a com a sistema d’emmagatzematge d’aigua de consum humà, tant per a beure com per regar.

Dipòsits d’aigua per pluvials:

La recuperació de l’aigua pluvial consisteix en recollir l’aigua de pluja d’una superfície (normalment una teulada) després de filtrar-la, emmagatzemar-la en un dipòsit d’aigua per al seu posterior aprofitament. S’ha de seleccionar el sistema de recollida d’aigua, exterior o enterrat, sobre la base dels metres cúbics de pluja anuals en la zona en la qual es vulgui instal·lar.

Els dipòsits d’aigua de pluja són ideals per a re-utilitzar l’aigua en habitatges, ja sigui en l’ompliment de les cisternes del WC, la rentadora o el reg del jardí. També és idoni per al reg de zones de camp.

Recuperar l’aigua de pluja a través de dipòsits d’aigües pluvials permet un estalvi important d’aigua i a més a més és aigua d’alta qualitat, que no conté clor ni calç, tot i que no es recomana el seu consum per beure.

Dipòsits d’aigua contra incendis:

Disposar de la reserva d’aigua adequada és de vital importància per a un sistema de prevenció contra incendis, pel que es requereix la instal·lació de dipòsits contra incendis.  Aquests dipòsits de reserva d’aigua són els encarregats d’emmagatzemar l’aigua suficient durant el temps que s’estima necessari per a apagar un inici d’incendi.

Poden ser de diferents volums i formats, verticals o horitzontals.

Dipòsits d’aigua potable:

Els dipòsits d’aigua per a ús alimentari permeten emmagatzemar en condicions higienicosanitàries òptimes l’aigua.

Els dipòsits d’aigua potable, son fabricats en polietilè d’alta densitat i en una sola peça, per a garantir totalment la seva estanquitat i impermeabilitat. Són resistents a la radiació UV i altament opacs per a evitar la formació d’algues en el seu interior.

Abans d’adquirir un tanc d’aigua potable s’han de tenir en compte alguns punts:

 • Que el fabricant estigui inscrit en el Registre General Sanitari.
 • Que els dipòsits comptin amb la Declaració de Conformitat, document obligatori per a posar en el mercat dipòsits per a ús amb contacte amb aliments.

 

Els nostres sistemes d’emmagatzematge d’aigua

Tp.Multiaqua ens dediquem plenament a l’aigua. Disposem d’un servei de lloguer de dipòsits, contenidors i cisternes d’aigua de diferents capacitats. Coneix els nostres productes:

 • IBC / GRG de 300, 600 i 1.000 litr2s
 • IBC de 1.000 litres amb suport i aixetes
 • Dipòsits de 2.000 i 3.000 litres verticals
 • Dipòsits de 7.000 12.000 litres horitzontals
 • Cisternes de 14.000, 18.000 i 25.000 litres horitzontals

A més a més, transportem i subministrem aigua potable, desmineralitzada i industrial.

Demana informació i pressupost sense compromís, per e-mail a info@tpmultiaqua.com o per telèfon.

Contacti'ns a través de WhatsApp
Contacti'ns a través de WhatsApp
Restriccions en el subministrament d'aigua dolça a piscines degut a l'estat d'excepcionalitat 💦