Aigua per a ús farmacèutic: en qualsevol lloc i moment

El sector farmacèutic és un sector altament regulat. La indústria farmacèutica requereix a més d’un alt consum d’aigua (per al propi procés productiu, preparació d’injectables, neteja de material, recipients, i envasos, etc), que aquesta compleixi i superi les exigents demandes de qualitat (regulades per diferents Farmacopees). A més, els requisits químics i/o microbiològics dependran de l’ús que la indústria farmacèutica vagi a fer de l’aigua. Pel que l’aigua es converteix en una matèria primera essencial en el procés de fabricació de productes farmacèutics i cosmètics.

Aigua de Grau Farmacèutic

La Farmacopea Europea (Ph. Eur.), la Farmacopea dels Estats Units (USP) i la Farmacopea xinesa (CP) estableixen els requisits de qualitat de l’aigua en el punt de consum, definint els valors màxims de càrrega microbiològica, la conductivitat i la quantitat de carboni orgànic total. Aconseguir els màxims nivells de qualitat implica extremar les cures en la producció, monitoratge i control de l’aigua purificada.

 

Sistemes de purificació d’aigua per al sector farmacèutic

Tp. Multiaqua oferim sistemes per a que la indústria farmacèutica, cosmètica o veterinaria pugui produir l’aigua purificada a les seves pròpies instal·lacions, de manera que:

  • S’assegura un subministrament d’aigua purificada de la qualitat més exigent
  • S’assegura un subministrament continu i fiable d’aigua
  • Es minimitzen riscos de desenvolupament microbià i deteriorament de la qualitat de l’aigua

Els nostres sistemes estan testats i qualificats a les nostres instal·lacions prèvia entrega i validats a les instal·lacions del client.

 

En definitiva, és essencial que les instal·lacions farmacèutiques puguin controlar i confiar en la qualitat de l’aigua purificada que utilitzen ja que d’ella en depèn en gran mesura la qualitat del producte final.

Per a més informació, no dubti en contactar-nos.

Contacti'ns a través de WhatsApp
Contacti'ns a través de WhatsApp